Zorg voor mens en paard

vzw Equicura

De VZW Equicura is opgericht om een professioneel zorgaanbod met paarden toegankelijk te maken voor kinderen en jongeren die maatschappelijk kwetsbaar zijn of een beperking hebben. Ook de omgeving van de kinderen of jongeren kan dankzij Equicura VZW genieten van het zorgaanbod, indien dat de integratie van de doelgroep bevordert. Equicura zorgt concreet voor de financiële ondersteuning zodat de kostprijs voor deze jongeren geen barrière vormen bij het vinden van het juiste zorgaanbod.

De activiteiten die door Equicura ondersteund worden hebben steeds als doel de maatschappelijke integratie en de onderlinge relaties tussen de kinderen met en zonder hulpvraag te bevorderen.

Meer informatie over de vzw vindt u terug op de volgende website: www.equicura.be

Concreet: het zorgproject

Het zorgproject is het uitgewerkte aanbod op maat van de doelgroep die door Equicura VZW wordt gesteund. Het zorgproject is een orthopedagogische methode voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

Dit aanbod wordt gedaan aan voorzieningen waar deze doelgroep verblijft.

Binnen het zorgproject wordt de waardevolle relatie tussen mens en paard ingezet. Door de contacten tussen mens en paard doelmatig te gebruiken, geven we deze doelgroep de kans om op persoonlijk, sociaal en emotioneel vlak te groeien.

We bereiken positieve effecten op lichamelijk en psychisch vlak. Het specifieke doel is afhankelijk van de hulpvraag en op maat van de doelgroep.

Doelgroep

Kinderen en jongeren met VAPH-attest (attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) op de gebieden:

  • Kinderen en jongeren in de bijzondere jeugdzorg
  • Licht tot matig verstandelijke beperking
  • Ontwikkelingsstoornissen
  • Leerstoornissen
  • Psychische stoornissen
  • Gedragsstoornissen
  • Personen met autisme spectrum stoornis

Getuigenissen

Dylan is 7 jaar oud. Hij is erg gespannen, soms agressief, en heeft moeite met het aangaan van sociale relaties. Hij kiest vaak voor negatieve aandacht. De ouders zijn bezorgd. Dylan gaat letterlijk en figuurlijk op stap met het paard. Al snel zagen wij hem steeds meer spanning loslaten en innerlijke rust vinden. Dylan kan nu op verantwoorde manier met het paard omgaan. Ook thuis en op school gaat alles veel vlotter. Hij is minder gespannen en stelt weinig tot geen storend gedrag meer in groep.

Femke is 17 jaar. Na de (v)echtscheiding van haar ouders is Femke beginnen twijfelen aan alles en iedereen. Het vertrouwen was ze kwijt, ook in zichzelf. Femke kan dit min of meer zelf aangeven maar ze weet niet wat ze ermee moet aanvangen. Het probleem situeert zich vooral in haar manier van communiceren. Leren zeggen wat je voelt en denkt. Dan pas krijg je iets gedaan van de paarden. In het begin gaf dat problemen. ‘Ik was niet duidelijk en zeker genoeg in mijn opdracht naar de paarden en daarom lukte het vaak niet om de paarden te laten doen wat ik wou. Naarmate ik aan de slag ging met mezelf, lukte het beter om te werken met de paarden.’

Professionele begeleiding

Het zorgproject is in professionele handen.
Evelien Vanluchene specialiseerde zich na het behalen van haar Bachelor in het onderwijs (Artevelde hogeschool, 2002) in het buitengewoon onderwijs en behaalde in die specialisatie haar BaNaBa (Artevelde 2009). Op therapeutisch gebied behaalde Evelien haar BaNaBa in de equitherapie in de post-hogeschool Hippocampus (Nederland, 2004) en genoot ze haar vorming tot erkend oplossingsgericht en systemisch psychotherapeut aan het Korzybski-instituut. Haar hippische diplomering tot initiator behaalde ze in 2005 bij BLOSO.
Magalie is orthopedagoge van opleiding en legt zich vanuit haar specialisatie en interesse toe op het begeleiden van groepen.

Jij en Equicura

Equicura vzw is steeds op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor onze kinderen en jongeren.

Equicura vzw werft fondsen om het zorgproject aan zoveel mogelijk kinderen en jongeren uit de doelgroep aan te bieden. Organisaties en verenigingen die zoals deze serviceclub dit waardevolle project willen steunen en die hun steentje willen bijdragen aan dit goede doel nodigen wij van harte uit om kennis te maken met onze werking. Wij stellen graag het project voor aan de leden van uw vereniging.

Wil jij mee bouwen aan Equicura vzw? Stuur dan een mail met een voorstelling van jezelf naar equicura@telenet.be 

Ga hier naar de site van Equicura vzw: https://www.equicura.be