.

Equitherapie bij personen met psychosociale problemen