Boost je creativiteit met paardenkracht

Equitherapie biedt een unieke combinatie van oplossingsgericht werken en creativiteit. Tijdens de sessies met het paard als co-therapeut wordt gefocust op het vinden van oplossingen voor problemen. Het paard fungeert als een spiegel voor de mens en kan helpen om nieuwe perspectieven te ontdekken en creatieve oplossingen te bedenken. Oplossingsgericht werken richt zich op het identificeren van sterke punten en hulpbronnen, en het vinden van praktische oplossingen voor problemen. Het werken met het paard nodigt mensen uit om te focussen op wat er wél werkt, in plaats van wat niet werkt. Het paard biedt hierbij een veilige en ondersteunende omgeving waarin iemand nieuwe manieren kan ontdekken om met problemen om te gaan. Creativiteit speelt ook een belangrijke rol in equitherapie, omdat het paard als co-therapeut mensen uitdaagt om nieuwe manieren te vinden om met problemen om te gaan en hen stimuleert om buiten hun comfortzone te treden en creatieve oplossingen te vinden voor hun problemen.

Creativiteit is niet alleen belangrijk in equitherapie, maar ook in het dagelijkse leven. Het is een belangrijke eigenschap die ons kan helpen om problemen op te lossen en het is daarom ook een belangrijk onderdeel van oplossingsgerichte therapie. Veel mensen vinden het moeilijk om hun creativiteit Din te zetten om hun problemen op te lossen, in de equitherapie stimuleren we deze creativiteit.

In dit artikel bespreken we een aantal observaties en tips die ons kunnen helpen om meer bewust te worden van onze eigen creativiteit en deze te ontwikkelen.

* Een eerste observatie is dat creativiteit en zelfvertrouwen nauw met elkaar verbonden zijn. Als we meer vertrouwen hebben in onze eigen creativiteit, zullen we deze ook sneller herkennen bij onszelf en bij anderen. Het is daarom belangrijk om bewuster te worden van onze eigen creativiteit en deze te leren waarderen terwijl deze zich ontplooit. Dit kan een opwaartse spiraal van onderling versterkende creativiteit creëren, wat de kans op een oplossing vergroot.

* Een tweede observatie is dat mislukkingen vaak de voorwaarde zijn voor succes. We kunnen onszelf dan ook dankbaar zijn voor mislukkingen, omdat we hieruit kunnen leren en hierdoor kunnen groeien. De Darwiniaanse model van creativiteit leert ons dat er verschillende mislukkingen waren voordat ons heelal tot stand kwam. Creativiteit is dus ook een kwestie van volharding en doorzettingsvermogen.

Naast de bovenstaande observaties zijn er nog meer handige uitvoerbare tips die je kunnen helpen je creativiteit te ontwikkelen:

* Neem de tijd om te dagdromen en te fantaseren: Laat je geest de vrije loop en verken verschillende mogelijkheden zonder jezelf te beperken door beperkende overtuigingen of angst voor het onbekende. Dagdromen en fantaseren kunnen leiden tot nieuwe inzichten en ideeën die anders misschien niet naar voren zouden zijn gekomen.

* Gebruik metaforen: Metaforen kunnen helpen om complexe problemen op een simpele manier te begrijpen. Door metaforen te gebruiken, kunnen cliënten abstracte concepten en ideeën begrijpen en vertalen naar concrete acties en oplossingen.

* Breng verandering aan in je omgeving: Het veranderen van de fysieke omgeving kan helpen om vastgeroeste denkpatronen te doorbreken en nieuwe ideeën en perspectieven te creëren. Dit kan bijvoorbeeld door te wandelen in de natuur, te werken op een andere plek of door de inrichting van een kamer te veranderen.

* Door deze technieken toe te passen, kan je nieuwe verbindingen leggen en tot innovatieve oplossingen komen.

Tot slot is het belangrijk om te benadrukken dat creativiteit inzetten niet altijd gemakkelijk is en dat het tijd en oefening kost om te ontwikkelen. Het is daarom belangrijk om geduldig te zijn te focussen op de momenten waarop het al goed gaat.

Ik wens je veel creatief plezier!

Wil je de creatieve kracht van equitherapie ervaren? Maak dan een afspraak via de contact pagina

Foto door Jose Aragones